Krzysztof Niemczyk    Krzysztof Niemczyk w niedzielny poranek (niemal) nagi bierze kąpiel
    w fontannie na Rynku przed kościołem Mariackim.
    (zdjęcie z archiwum Anki Ptaszkowskiej, dzięki uprzejmości wydawnictwa Ha!art)

    On a Sunday morning (almost) naked Krzysztof Niemczyk bathes in Cracow's
    Market Square fountain next to St. Mary's Church.
    (photo from the archives of Anka Ptaszkowska, courtesy of Ha!art Publishing House)


Krzysztof Niemczyk może być symbolem artysty niezależnego, jak i ostatnim błękitnym ptakiem krakowskiej bohemy - świata, którego już nie ma. Jego legenda rozwija się ostatnio ponownie, po latach zapomnienia i odrzucenia, dzięki publikacji przygotowanej przez Ankę Ptaszkowską pt. Traktat o życiu Krzysztofa Niemczyka na użytek młodych pokoleń, (ha!art., Kraków 2007). Ten poeta, pisarz, muzyk, malarz i genialny akcjonista również połączył swą sztukę z życiem i zapłacił za to wysoką cenę. Krakowski Krzysiu, nie miał bowiem takiego szczęścia jak Krzyś Jung w Warszawie tworzący w bezpiecznej oazie Galerii Repassage. Świat sztuki nie przyjął w pełni Niemczyka i od lat 70. wyrzucił go poza swe ramy, na margines! Łaska Tadeusza Kantora i Galerii Krzysztofory była bowiem krótkotrwała, gdy okazało się, że Niemczyk jest zbyt radykalny i charyzmatyczny jak na przestarzałą formułę krakowskiej awangardy. A w tamtym okresie takie odtrącenie było tragiczne, gdyż w PRL-u rama wydarzeń artystycznych dawała ochronę niekonwencjonalnym działaniom i stylowi życia. Gdy parasol sztuki zniknął, pojawiały się kłopoty z milicją i zakładem psychiatrycznym. Taki los spotkał Krzysztofa Niemczyka, autora fascynujących akcji ulicznych, które wykonywał w Krakowie w drugiej połowie lat 60.

fragmenty tekstu z książki ART PRIDE. Gay Art from Poland. Polska sztuka gejowska Pawła Leszkowicza, tłumaczenie: Marcin Łakomski.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Niemczyk could be a symbol of independent artist and the last representative of the bohemian world of Kraków, long since disappeared. After years of oblivion and rejection, the myth has been revived by Anka Ptaszkowska’s Traktat o życiu Krzysztofa Niemczyka na użytek młodych pokoleń, (Treaty on the Life of Krzysztof Niemczyk for the Benefit of the Young Generation, ha!art, Kraków 2007). The poet, writer, musician, painter and brilliant action artist turned his life into art and paid a high price. Krzyś from Kraków was not so lucky as Krzyś Jung in Warsaw in a safe haven of the Repassage Gallery. The world of art did not accept Niemczyk but marginalised him since the 1970s. Tadeusz Kantor and the Krzysztofory Gallery were not generous enough as Niemczyk turned too radical and charismatic for the obsolete avant-garde concepts cherished in Kraków. At that time, rejection like this was tragic because the umbrella of art events protected unconventional behaviour and lifestyle in the People’s Republic. When the umbrella of art folded, artists were persecuted by the police and put in psychiatric hospitals, which is what awaited Krzysztof Niemczyk, the author of fascinating street actions in Kraków in the late 1960s.

text excerpt from ART PRIDE. Gay Art from Poland. Polska sztuka gejowska by Paweł Leszkowicz,
translation: Marcin Łakomski.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 

copyright for this website © 2010 by abiekt.pl | design by insight